První fasádní bloky na projektu Kineum osazeny

Montáž elementů na projektu Kineum byla zahájena předminulý týden dle harmonogramu. Plánované dokončení elementové fasády je v srpnu 2021.